מי אנחנו – בעיתונות

כתבה על ממתקי עמי חיים בחוברת ״רק ירושלים״. 2010

קטע מתוך כתבה בעיתון כל העיר, ספטמבר 2016

כתבה על עמי חיים בעיתון כל העיר. מרץ 2017